ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่โพสต์: Jul 19, 2016 10:0:24 AM

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.หนองคาย เขต ๑) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคายคลิกดูผลการแข่งขัน

๑) ระดับประถมศึกษา (เด็กปกติ)

๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)

๓) เด็กพิเศษเรียนร่วม

ภาพประกอบ