การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับกลุ่มเครือข่าย

วันที่โพสต์: Jul 04, 2016 12:15:37 PM

ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1จะดำเนินการกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านวิชาการและศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ของครู นักเรียนและบุคคลที่สนใจทั่วไปอันเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ต่อไป โดยการแข่งขั้นในระดับกลุ่มเครือข่ายโดยการแข่งขันในครั้งนี้ สพป.นค.๑ กำหนดให้ทุกกลุ่มเครือข่าบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559