การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559

วันที่โพสต์: Jul 11, 2016 3:40:36 AM

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในสำนักงานและทุกโรงเรียนในสังกัดเข้ารับฟังนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีประเด็นสำคัญคือ1) การติดตามผลการดำเนินงานของ ศนฐ.สพฐ. ณ โรงเรียนพระพุทธบาทเทศรังสีวิทยา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

2) การนิเทศติดตาม โดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน

3) การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559

4) การนำส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ONET ปีการศึกษา 2559 ชั้น ป.6 และ ม.3 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

5) การประเมินภายนอกตามเกณฑ์การประเมินซ้ำ

6) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (ภาค ๑๐ จังหวัดหนองคาย ณ สพป.หนองคาย เขต ๑)

7) ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

8) การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จำนวน 161 โรง

ฯลฯ