การประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่

วันที่โพสต์: Jul 18, 2016 5:35:19 AM

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.อนันต์ พันนึก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคารอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลหนองคาย โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (เด็กปกติ) ส่วนช่วงบ่าย ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) และเด็กพิเศษเรียนร่วม