การประกวดแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖

วันที่โพสต์: Jun 29, 2016 4:44:15 AM

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ จะจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ ประกอบด้วยกิจกรรมระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม ตามกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด