การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559

โพสต์10 ก.ค. 2559 20:40โดยสพป. หนองคาย เขต 1
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในสำนักงานและทุกโรงเรียนในสังกัดเข้ารับฟังนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีประเด็นสำคัญคือ
1) การติดตามผลการดำเนินงานของ ศนฐ.สพฐ. ณ โรงเรียนพระพุทธบาทเทศรังสีวิทยา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
2) การนิเทศติดตาม โดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน
3) การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559
4) การนำส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ONET ปีการศึกษา 2559 ชั้น ป.6 และ ม.3 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
5) การประเมินภายนอกตามเกณฑ์การประเมินซ้ำ
6) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (ภาค ๑๐ จังหวัดหนองคาย ณ สพป.หนองคาย เขต ๑)
7) ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
8) การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จำนวน 161 โรง 
ฯลฯ
  

Comments