การประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่

โพสต์17 ก.ค. 2559 22:35โดยสพป. หนองคาย เขต 1
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.อนันต์ พันนึก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ อาคารอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลหนองคาย โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (เด็กปกติ) ส่วนช่วงบ่าย 
ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) และเด็กพิเศษเรียนร่วม

Comments