ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์19 ก.ค. 2559 03:00โดยสพป. หนองคาย เขต 1   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2559 04:19 ]

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.หนองคาย เขต ๑) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คลิกดูผลการแข่งขัน


ภาพประกอบ
  
  
  การประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่

โพสต์17 ก.ค. 2559 22:35โดยสพป. หนองคาย เขต 1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.อนันต์ พันนึก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ อาคารอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลหนองคาย โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (เด็กปกติ) ส่วนช่วงบ่าย 
ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) และเด็กพิเศษเรียนร่วม

การประชุมปฏิบัติติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ปี 2559

โพสต์13 ก.ค. 2559 08:29โดยสพป. หนองคาย เขต 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2559 08:37 ]

วันที่  13-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) จัดประชุมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาที่ดูแลด้านภาษาไทย บรรณารักษ์ หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับห้องสมุดทุกประเภทในประเทศไทย โดยมีวิทยากรมาร่วมให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น “จากห้องสมุดธรรมดา...สู่วันที่ภาคภูมิใจ” โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ และผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม และ “แรงบันดาลใจสู่การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตที่ยั่งยืน” โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิต คือ ทำให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงมีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในเรื่องบทบาทของผู้บริหาร : ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้พัฒนาห้องสมุดที่โรงเรียนให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน
  
  


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559

โพสต์10 ก.ค. 2559 20:40โดยสพป. หนองคาย เขต 1

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในสำนักงานและทุกโรงเรียนในสังกัดเข้ารับฟังนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีประเด็นสำคัญคือ
1) การติดตามผลการดำเนินงานของ ศนฐ.สพฐ. ณ โรงเรียนพระพุทธบาทเทศรังสีวิทยา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
2) การนิเทศติดตาม โดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน
3) การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559
4) การนำส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ONET ปีการศึกษา 2559 ชั้น ป.6 และ ม.3 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
5) การประเมินภายนอกตามเกณฑ์การประเมินซ้ำ
6) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (ภาค ๑๐ จังหวัดหนองคาย ณ สพป.หนองคาย เขต ๑)
7) ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
8) การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จำนวน 161 โรง 
ฯลฯ
  

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

โพสต์8 ก.ค. 2559 22:14โดยสพป. หนองคาย เขต 1

6 ก.ค.59  ที่ห้องหินหมากเป้ง สพป.นค.1 นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.นค.1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 23 เขต

       สำหรับการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 ก.ค.นี้ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี รมช.ศธ. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
  
  


การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อความยั่งยืน ปี ๒๕๕๙

โพสต์5 ก.ค. 2559 16:49โดยสพป. หนองคาย เขต 1   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 06:41 ]

การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีระดับตำบลรวมทั้งดำเนินการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการเป็นต้นแบบระดับตำบล ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ให้คงสภาพและยั่งยืน พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความเข้าแข็งทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูสำหรับโรงเรียนต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะประเมินออกเป็น ๗ ชุด ออกประเมินระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยออกประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล เฟส ๑ และ เฟส ๒ จำนวน ๓๖ โรงเรียน
  
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับกลุ่มเครือข่าย

โพสต์4 ก.ค. 2559 05:15โดยสพป. หนองคาย เขต 1

ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1จะดำเนินการกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านวิชาการและศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ของครู นักเรียนและบุคคลที่สนใจทั่วไปอันเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ต่อไป โดยการแข่งขั้นในระดับกลุ่มเครือข่ายโดยการแข่งขันในครั้งนี้ สพป.นค.๑ กำหนดให้ทุกกลุ่มเครือข่าบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

โพสต์4 ก.ค. 2559 05:09โดยสพป. หนองคาย เขต 1


จังหวัดหนองคาย - 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ
 จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย อำเภอเมือง ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559 เพื่อประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย-บึงกาฬ และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมือง อำเภอหนองคาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและสรุปผลการนิเทศ ปี 2559

โพสต์28 มิ.ย. 2559 22:04โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2559 06:52 โดย สพป. หนองคาย เขต 1 ]


วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2559 นายอนันต์ พันนึก รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและสรุปผลการนิเทศ ปี 2559 ณ โรงแรมนาวี ลอร์ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  

  
 
 


  
  
 

1-9 of 9