ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

  • การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อความยั่งยืน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นการศึกษาทุกเขต ได้มีการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีระดับตำบลรวมทั้งดำเนินการประเมินโรงเร ...
    ส่ง 4 ก.ค. 2559 05:28 โดย สพป. หนองคาย เขต 1
  • การประกวดแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ จะจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...
    ส่ง 4 ก.ค. 2559 05:18 โดย สพป. หนองคาย เขต 1
  • การประชุมปฏิบัติการปฏิบัติการตรวจสอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ      ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จะจัดประชุมปฏิบัต ...
    ส่ง 4 ก.ค. 2559 05:22 โดย สพป. หนองคาย เขต 1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลการสอบ ONET ปี 2558 กลุ่มเครือข่ายที่ 1-10 จำแนกตามสี

Google Map


ผลการสอบ ONET ปี 2558 กลุ่มเครือข่ายที่ 11-16 จำแนกตามสี

Google Map


www.esdc.name
www.esdc.name/cer