การประชุมปฏิบัติการปฏิบัติการตรวจสอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:59โดยสพป. หนองคาย เขต 1   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2559 05:22 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
      ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จะจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    และนำเสนอ ๑๐๐๐ เรื่อง ๑๐๐๐ วิจัย โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับวิทยากรที่ปรึกษางานวิจัยประจำภาคแล้ว และได้กำหนดการประชุมสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การ    ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริมปาว  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์