การประกวดแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:44โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2559 05:18 โดย สพป. หนองคาย เขต 1 ]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ จะจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม    ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๗ - ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ  ประกอบด้วยกิจกรรมระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม  ตามกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

Ċ
สพป. หนองคาย เขต 1,
4 ก.ค. 2559 05:06
Comments